SORTINO KAREN ADALGISA

Ruolo: 
Tecnico - amministrativo
Telefono: 
0264486067
Stanza: 
U12, Piano: P03, Stanza: 3019
Via Vizzola, 5 - 20126 MILANO